Personalo specialistas

« Atgal

  • Sudaro 4 (keturių) šeimynų socialinių darbuotojų, socialinio darbuotojo padėjėjų bei pedagogų darbo grafikus ir kontroliuoja jų vykdymą.
  • Pildo Įstaigos socialinio darbo ir pedagogų personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kompiuteriniu būdu, darbo užmokesčio skaičiavimo taikomoje programoje  Paskata.
  • Rūpinasi darbuotojų pavadavimu ligos ir atostogų metu.
  • Kiekvieno mėnesio pirmai dienai pateikia buhalterijai  socialinio darbo personalo darbo valandas.
  • Priima darbuotojų prašymus, pateikia vizavimui Įstaigos direktoriui.
  • Supažindina (pasirašytinai) darbuotojus su įsakymais personalo ir atostogų klausimais.
  • Dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje kaip narys.
  • Laikosi konfidencialumo reikalavimų ir užtikrina darbuotojų ir globotinių asmens duomenų saugumą.

« Atgal