Pranešimas dėl įstaigos pavadinimo pakeitimo

Pranešame, kad nuo 2021 m. sausio 5 d. BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono juridinis vardas yra pakeistas ir įregistruotas naujasis įstaigos pavadinimas BĮ „Vilniaus Lakštingalos namai“.

Maloniai prašome mūsų įstaigai rašomuose dokumentuose nurodyti naują įstaigos pavadinimą.

Keičiasi kartu įstaigos elektroninio paštoa dresai:

Bendras įstaigos elektroninis pašto adresas: info@lakstingalosnamai.lt

Padalinių elektroniniai paštai:

direktore@lakstingalosnamai.lt

pavaduotoja@lakstingalosnamai.lt

medikai@lakstingalosnamai.lt

ukioskyrius@lakstingalosnamai.lt

buhalterija@lakstingalosnamai.lt

buhalterija.turtas@lakstingalosnamai.lt

dietiste@lakstingalosnamai.lt

Visi kiti įstaigos duomenys: telefonai, banko rekvizitai lieka nepasikeitę.