Vykdomi projektai

Pagerės socialinės globos paslaugų kokybė Vilniaus miesto neįgaliesiems

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. A1-280 „Dėl valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, sąrašo NR. VP3-2.4-SADM-03-V-01 patvirtinimo“ patvirtino sąrašą Nr. VP3-2.4-SADM-03-V-01, į kurį įtrauktas BĮ Vilniaus miesto vaikų ir jaunimo pensiono projektas „Globos namų vaikams ir jaunimui, turintiems negalią, modernizavimas“ (projekto Nr. 37).

Projekto tikslas – rekonstruoti pensiono pastato patalpas ir pritaikyti jas proto ir kompleksinę negalią turinčių asmenų socialiniams poreikiams, taip sudarant sąlygas gerinti neįgalių asmenų gyvenimo kokybę Vilniaus mieste.

Projekto veiklos: rekonstrukcija, baldų ir įrangos įsigijimas.

{admirorgallery}Gimtadieniai{/admirorgallery}

Planuojami projekto rezultatai:

1. rekonstruotas 1 pastatas adresu Lakštingalų g.7, Vilnius, bendras  plotas – apie 2192 m2;

2. per vienerių metų laikotarpį po projekto įgyvendinimo pabaigos investicijas gavusios įstaigos paslaugomis pasinaudos 72 neįgalūs asmenys (vaikai ir jaunuoliai, turintys proto ir kompleksinę negalią).

Projekto vertė – 3 357 041 Lt.

Projekto finansavimo ES lėšomis suma – 3 357 041 Lt.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pradžia ir pabaiga – 2011 m. spallio 24 d. – 2013 m. birželio 30 d.

 

Projekto poveikis – Vilniuje bus tenkinamas ilgalaikės socialinės globos paslaugų poreikis vaikams ir jaunuoliams su proto ir kompleksine negalia. Rekonstravus patalpas ir įsigijus įrangą, akivaizdžiai pagerės teikiamų paslaugų kokybė, pagerės jų prieinamumas.

Vaikų ir jaunimo globos namų rekonstrukcija sudarys sąlygas proto ir kompleksinę negalią turintiems vaikams ir jaunimui didinti savarankiškumą, mobilumą, bus užtikrinama saugi ir jų poreikius tenkinanti aplinka, patogios, jaukios ir privatumą garantuojančios patalpos, pritaikytos asmenims su fizine negalia.

Kartu bus garantuojamas neįgalių asmenų šeimos modelio tęstinumas: suteikiamas būstas ir pagalba, skatinama individuali vaikų ir jaunuolių raida ir savarankiškumas.